Animowana, kolorowa ilustracja przedstawia pięć szczęśliwych postaci z kreskówki w różnym wieku. Trzymają one wspólnie kartkę - symbol Manifestu Dostępności. Ich uśmiechy świadczą o przekonaniu, że świat powinien być dostępny dla wszystkich. Subtelne gesty ciała dodają obrazowi dynamiki.

Manifest Dostępności

Manifest Dostępności to nasza wizja projektowania przyszłości, skierowana na tworzenie przestrzeni, produktów i usług, które są dostępne dla wszystkich.

Powstanie Manifestu

3 lipca, w ramach wydarzenia Gdynia Design Days, uczestnicy warsztatu połączyli siły, aby stworzyć Manifest Dostępności.

Wynikiem wspólnej pracy było zaprojektowanie 9 postulatów, wyrażających kolektywną wizję przyszłości, w której dostępność jest podstawowym prawem, a nie luksusem. Odkryj postulaty Manifestu – wyniku pasji, dedykacji i pragnienia zmiany.

 1. Dostępność to fundament sprawiedliwego świata

  Tworzenie otoczenia, które jest dostępne i przyjazne dla wszystkich, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, pochodzenia kulturowego czy statusu społeczno-ekonomicznego, jest podstawą do zbudowania lepszego świata. Naszym celem jest promowanie dostępności we wszystkich sferach naszego życia, dążąc do stworzenia świata, który jest bardziej sprawiedliwy, inkluzywny i pełen możliwości dla każdego. W takim świecie każdy ma równą szansę na pełne, satysfakcjonujące życie.

  Wizję dostępności jako ścieżkę do lepszego świata postrzegamy nie tylko za moralny obowiązek, ale również za klucz do tworzenia rozwiązań, które są bardziej innowacyjne, zrównoważone i efektywne.

 2. Projektuj z dostępnością na myśli od początku

  Dostępność powinna być kluczowym elementem każdego procesu projektowego, a nie jedynie dodatkiem wprowadzanym na późniejszych etapach. Kiedy kładziemy nacisk na dostępność od samego początku, zdobywamy szersze zrozumienie i umożliwiamy spełnienie różnorodnych potrzeb wszystkich użytkowników. Takie podejście otwiera drogę do tworzenia produktów, usług oraz przestrzeni, które są autentycznie uniwersalne i inkluzywne.

 3. Unikaj założeń w projektowaniu

  Otwartość na różnorodność i rezygnacja z pochopnych założeń to kluczowe elementy w procesie projektowania. Nie jesteśmy w stanie pełni przewidzieć aspiracji, potrzeb i oczekiwań wszystkich potencjalnych użytkowników. Dlatego podchodzimy do procesu projektowania z otwartością, stale gotowi nauczyć się i docenić perspektywy różnorodnych osób.

 4. Dostępność to norma, nie wyjątek

  Uniwersalny dostęp do produktów, usług i przestrzeni dla każdego nie jest luksusem, ale standardem. To prawo wywodzi się z fundamentalnej godności każdej osoby i jest nieodłączne od pełnej, nieograniczonej uczestnictwa we wszystkich sferach życia. Projektujmy zatem z przekonaniem, że dostępność jest normą, a nie wyjątkiem, zawsze umieszczając na pierwszym miejscu godność i równość wszystkich użytkowników.

 5. Empatia prowadzi do dostępności

  Proces tworzenia dostępnych i uniwersalnych rozwiązań nie tylko uczy nas zrozumienia i szanowania różnorodności doświadczeń, ale również sprzyja naszemu samopoznaniu. Dzięki temu podejściu jesteśmy w stanie spojrzeć na świat z wielu perspektyw, co rozwija naszą empatię i umacnia zdolność do budowania autentycznie inkluzywnych produktów, usług i przestrzeni. W ten sposób, projektowanie oparte na dostępności staje się nie tylko profesjonalnym dążeniem, ale również ścieżką do osobistego rozwoju i lepszego zrozumienia innych.

 6. Dostępność buduje silniejsze społeczności

  Uniwersalne i dostępne projektowanie nie tylko tworzy otoczenie, w którym każdy człowiek jest cenionym uczestnikiem, ale także katalizuje naszą zdolność do osiągania i przeżywania więcej poprzez współpracę. Poprzez tworzenie projektów z myślą o dostępności dla wszystkich, otwieramy drzwi do budowania silniejszych społeczności, rozwijania synergii i osiągania wyższej jakości wyników. Daje to szansę na włączenie się do grupy, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które prowadzą do zwiększonej produktywności i innowacyjności.

 7. Dostępność to strategiczny wybór, nie tylko etyczny

  Projektowanie dostępne nie jest jedynie kwestią etyki, ale przede wszystkim strategicznym i opłacalnym kierunkiem działania. Przez tworzenie produktów, usług i przestrzeni otwartych dla każdego, zwiększamy naszą bazę potencjalnych użytkowników i klientów. W ten sposób nie tylko otwieramy nasze projekty na szersze grono odbiorców, ale również zwiększamy wartość i rentowność naszych inicjatyw. Co więcej, projektowanie uniwersalne często staje się zarzewiem innowacji, co generuje dodatkowe korzyści finansowe. Z tych powodów, dostępność jest nie tylko właściwym, ale również przemyślanym i ekonomicznie uzasadnionym wyborem.

 8. Testuj swoje produkty na różnorodności

  Siła i funkcjonalność produktu jest odkrywana, gdy jest testowany i analizowany przez jak najszerszą różnorodność użytkowników. Włączając osoby z różnymi doświadczeniami, od niepełnosprawności po różnice kulturowe i społeczno-ekonomiczne, możemy zrozumieć, jak nasze produkty są doświadczane i jakie potrzeby spełniają. To zrozumienie umożliwia nam precyzyjne dostosowanie naszych rozwiązań, aby lepiej służyły rzeczywistym potrzebom użytkowników, co jest kluczem do tworzenia prawdziwie uniwersalnych i dostępnych produktów, usług i przestrzeni.

 9. Projektowanie to dopiero początek, wdrożenie to klucz do dostępności

  Dostępność leży nie tylko w starannym projektowaniu, ale też w efektywnym wdrożeniu tych koncepcji. Każdy projekt, który pozostaje na papierze, nie przynosi realnej wartości - aby zapewnić rzeczywistą dostępność, musimy zmaterializować nasze pomysły i udostępnić je dla wszystkich. Teoretyczna dostępność nie przekłada się na realne korzyści. Dlatego podkreślamy znaczenie pełnego cyklu życia projektu, od zamysłu do wdrożenia.

Inspiruj Przyszłość

Manifest Dostępności to nie tylko nasze przemyślenia – to wezwanie do działania, do stworzenia świata otwartego dla wszystkich. Udostępnij naszą wizję i pomóż nam kształtować przyszłość, inspirować innych i tworzyć rzeczywistość, w której innowacje służą każdemu. Twoje wsparcie może zrobić prawdziwą różnicę.

Kolorowa ilustracja pt. “Inspiruj przyszłość” przedstawia trzy szczęśliwe postaci - jedną kobietę oraz dwóch mężczyzn. Kobieta ma wyprostowaną lewą rękę i wskazuje na symboliczne miejsce w przyszłości. Pierwszy mężczyzna trzyma w prawej ręce ołówek. Drugi mężczyzna na uniesioną lewą rękę opartą o czoło i szuka symbolicznego miejsca w przyszłości.

Manifest współtworzyli

Daria Behling, Kinga Białek, Sylwia Bruna, Maciej Budzisz, Bartłomiej Bugajny, Aro Cygaro, Andrzej Dąbrowski, Karolina Drewing, Anna Drobna, Magdalena Fryze-Seroka, Alicja Idzińska, Zuza Jarzębowska, Tomasz Klekner, Olga Karasińska, Gosia Kulawczuk-Gruba, Błażej Lewandowski, Karolina Lewanowicz, Adam Lewicki, Michał Łapeta, Ola Niemczyk, Krzysztof Ożóg, Beata Piętka, Aga Rutkowska, Agnieszka Sendecka, Agnieszka Siedzińska, Natalia Szulga, Michał Szymański, Małgorzata Szymczak, Michał Szymczak, Radosław Taraszka, Dariusz Ułanowicz, Bartosz Wojtasiak

A11y – Accessibility – Dostępność

W ramach cyklicznych spotkań organizowanych przez Objectivity | Part of Accenture we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, stwarzamy trójmiejską przestrzeń dla międzysektorowej i międzybranżowej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz inicjowania działań przynoszących zmiany.